Dagelijks bestuur

 

Voorzitter
Erik Verkade
Penningmeester
Secretaresse
   

Overig bestuur

 
Technische Commissie Inge Kruitbosch 
Arbitrage / Wedstrijdzaken
BAM (Beheer accommodatie en materiaal)
Algemeen
Marc Aelbers

Technische Commissie

 

Senioren (D1 / H1)
Senioren Heren
Senioren Dames
Jeugd
Recreanten
Vacant

Coördinatoren

 
Jeugdcoördinator
Minicoördinator
Vrijwilligersregistratie
Ledenadministratie

Commissievoorzitters

 

Knollenveldtoernooi
Sponsorcommissie
Sportzaal/kantine
Vacant
Feestcommissie
Karola, Masja en Cindy
beheer kantine
Bardienst

Redactie

 
Website
Hans van de Vis
Nieuwsbrief Vacant